Menu
header photo

The Journaling of Fallesen 487

mcqueenluna6's blog

Upadłość konsumencka - umorzenie długów

Upadłość konsumencka przyczynia się do oddłużenia konsumenta, który stał się trwale niewypłacalny wskutek czego nie jest on w stanie spłacić swoich długów. https://penzu.com/p/223b26ed Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to niekiedy jedyny sposób na to, aby wyjść ze spirali zadłużenia.

Upadłość konsumencka - najistotniejsze kwestie

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które kierowane jest do osób, które nie prowadzą firmy i stały się trwale niewypłacalne, wskutego czego niesą w stanie spłacić swoich długów. https://telegra.ph/Kredyt-gotówkowy-bez-zaświadczeń-o-zarobkach-10-26-3 Niżej opisane zostaną najważniejsze kwestie odnośnie upadłości konsumenckiej, z którymi wskazane jest się zaznajomić, tj.:
-ogłoszenie upadłości będzie możliwe w momencie, gdy osoba zadłużona posiada zaledwie jednego wierzyciela bądź wówczas gdy nie posiada żadnego majątku
-para małżeńska nie może złożyć połączonego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - ale każdy z małżonków osobno może złożyć wniosek
-umorzeniu podlegają zobowiązania zarówno cywilnoprawne, jak i publicznoprawne
-w sytuacji oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości istnieje sposobność złożenia zażalenia w odpowiedzi na postanowienie sądu
-postępowanie upadłościowe składa się z trzech etapów - gdzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok pierwszy

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Jak można się domyślać, sytuacja każdego konsumenta będzie nieco inna w związku z tym sposób umorzenia zadłużenia może się odrobinę różnić. Jeśli konsument nie posiada żadnego wartościowego majątku, oraz nie dysponuje wystarczającymi środkami, na przykład na uregulowanie kosztów postępowania w takiej sytuacji koszty pokrywa Skarb Państwa. Umorzenie długów bez wyznaczenia planu spłaty wierzycieli następuje wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja konsumenta bez cienia wątpliwości określa, że nie ma on rzeczywistych szans na spłatę wierzycieli w zakresie planu spłaty.

Umorzenie długów po zrealizowaniu obowiązków określonych w schemacie spłaty wierzycieli

Gdy upadły wykonał wszystkie zadania wynikające z planu spłaty wierzycieli dopiero wtedy sąd dokonuje umorzenia zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania finansowe, bez względu na źródło ich powstania. Jest jednakże pewna lista zobowiązań, które niestety nie podlegają umorzeniu, tj.:
-zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
-zobowiązania, które powstały po dniuogłoszenia upadłości konsumenckiej
-zobowiązania, które były celowo ukryte przez upadłego, a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
-zobowiązania pieniężne wyznaczone przez sąd karny
-odszkodowania zarówno za szkodę na osobie, jak i również te które zaistniały w konsekwencji przestępstwa lub/i wykroczenia https://penzu.com/p/a1fe5e98

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.